Trabaja con nosotros

Gestió de subvencions i ajudes

Habitualment ni les persones grans que vénen al centre ni les seves famílies coneixen les gestions que cal fer en determinades situacions, ja siguin administratives o mèdiques, o els recursos que es troben a la seva disposició. Amb la finalitat que puguin concentrar-se en el que realment importa, el seu benestar, a la Residència Santa Maria del Tura comptem amb una treballadora social.

Actuacions relacionades

  • Informar, orientar i assessorar sobre els recursos propis, públics o socials dels que puguin ser beneficiaris.
  • Ajudar a solucionar qualsevol problemàtica social que sorgeixi.
  • Assessorar en la gestió de tràmits i documentació necessaris com ara: sol·licitud de dependència, plaça pública residencial, sol·licitud per a la valoració del grau de discapacitat, etc.
  • Seguiment de processos d'incapacitació.
  • Tramitació d'ajudes tècniques.