Trabaja con nosotros

Activitats

  • Pintura de Maria Gay Tibau, Fundadora de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
  • Turasplash 2023
  • Exercicis senzills per cuidar els peus de la gent gran
  • Activitat física per a la gent gran. Recomanacions
  • Lluita contra la resistència als antibiòtics amb una bona higiene de mans!