Trabaja con nosotros

El nostre model assistencial

Cuidar l’acollida

Cuidar l’acollida

Un bon inici és la millor garantia

Implicar les famílies

Perquè són la clau per a una bona adaptació
Personalitzar les atencions

Personalitzar les atencions

Sabem que cada persona és única

Les nostres garanties

La qualitat humana i tècnica dels nostres professionals

Especialistes en el tracte a la gent gran.
Amb un enfocament multidisciplinari.
Motivats i atents.
Preocupats per la formació continuada.
Implicats amb els valors d’atenció i servei de la Institució.

Una visió humanista i integral de la persona

En el nostre centre, el primer són les persones.
Tenim en compte totes les dimensions de la persona: física, psíquica, espiritual i també social.
Perquè una persona feliç és alguna cosa més que un cos sa.