Trabaja con nosotros

Atenció a les famílies

A la Residència Santa Maria del Tura cuidem tant les famílies com els residents per aconseguir el seu màxim benestar. Mantenim un diàleg fluid amb els familiars i oferim suport psicològic, espiritual i atenció social familiar.

Mitjançant l'atenció social familiar informem, orientem, assessorem i acompanyem la família durant el procés d'atenció al resident al centre.

Actuacions relacionades

  • Informació assistencial contínua a les famílies sobre les activitats en què participa el resident, evolució en les activitats de la vida diària (AVD), interaccions socials, atencions assistencials rebudes i evolució i grau de les funcions cognitives.
  • Atenció social familiar. Inclou informació general a les famílies sobre el centre en ingressar el resident, sobre el desenvolupament del pla d'atenció, suport i motivació a la família, intervenció familiar i organització d'activitats que facilitin les relacions del resident amb la seva família (Programa de potenciació de vincles familiars).
  • Atenció psicològica familiar.
  • Atenció espiritual i religiosa.
Volem que la família formi part de la vida del centre. Els familiars poden venir a compartir taula amb els residents i participar en les celebracions i sortides que es realitzen.