Trabaja con nosotros

Fisioteràpia i rehabilitació funcional

El servei de fisioteràpia i teràpia ocupacional té com a objectiu aconseguir el màxim nivell d'independència. Mitjançant activitats terapèutiques té la finalitat de restablir, rehabilitar, mantenir i millorar la condició física dels residents, per tal que puguin gaudir de la màxima autonomia i qualitat de vida.

A la Residència Santa Maria del Tura treballem amb la rehabilitació funcional individual i grupalment. Les sessions individuals ens permeten treballar en profunditat les necessitats especifiques dels residents que requereixin una atenció especial. En les intervencions grupals tenim grups de treball per evitar la síndrome d'immobilització, entrenar l'equilibri i la marxa i fer gimnàstica de manteniment i millora de la psicomotricitat.

Juntament amb Infermeria, treballem en la millora de l'autonomia de les activitats de la vida diària.

Actuacions relacionades

  • Valoració inicial personalitzada i conjunta amb l'equip mèdic.
  • Establiment de pla terapèutic personalitzat.
  • Seguiment i valoracions periòdiques per controlar l'evolució.
  • Manteniment i millora de la condició física i funcional.
  • Treball de força, agilitat i de la marxa.
  • Rehabilitació física.
  • Recuperació de traumatismes i lesions.
  • Informació sobre higiene postural i exercicis que es poden fer en el dia a dia.
  • Reeducació de la marxa.