Trabaja con nosotros

Persones grans amb mobilitat reduïda: crosses, bastó o caminador?

Els problemes de mobilitat reduïda en les persones més grans són habituals per diferents raons: sensació de debilitat, problemes d’equilibri, artrosi, per haver patit alguna fractura després d’una caiguda...

Les ajudes tècniques com ara les crosses, els bastons o els caminadors, són les més utilitzades per ajudar a caminar aquestes persones d’una manera més correcta i segura. Cal tenir en compte però, que aprendre a utilitzar aquestes ajudes no és una cosa que es faci de manera automàtica i que, per tant, cal ensenyar la persona gran a usar-les tenint en compte la millor manera d’utilitzar-les i la finalitat amb què es volen emprar.

Ajudes tècniques per millorar la mobilitat reduïda: el bastó

El bastó és una de les eines tècniques més utilitzades per ajudar a caminar. Permet recolzar-hi part del pes del cos, fet que dóna seguretat i facilita que la persona gran camini de manera més autònoma.

El bastó també es fa servir quan es vol descarregar o alleugerir el treball que realitza una articulació malmesa o adolorida. En aquest cas i, llevat que s’indiqui una altra cosa, cal portar el bastó al costat contrari de la cama afectada.

És important adaptar l’alçada del bastó a la persona gran que l’utilitzarà i, per fer-ho, cal que l’empunyadura quedi al mateix nivell que el trocànter major del fèmur.

Ús correcte del bastó

Característiques del bastó

Un bon bastó ha de tenir:

 • Una empunyadura prou ampla perquè ajudi a repartir la pressió que rep la mà.
 • Una empunyadura prou gruixuda perquè es pugui agafar amb comoditat, sense forçar la mà.
 • Un tac de goma per garantir una bona estabilitat i seguretat en recolzar el bastó a terra.

Cal controlar l’estat del tac sovint perquè es desgasta amb facilitat i pot perdre la seva funció antilliscant.

 

Ajudes tècniques per millorar la mobilitat reduïda: el caminador

El caminador el fan servir persones grans amb problemes de mobilitat que necessiten una base de recolzament superior a la que ofereix el bastó.

Els caminadors poden ser de dos tipus: simples o amb rodes (dos o quatre rodes) i s’hi poden afegir accessoris com cistelles o taules per seure en cas de fatiga.

Recomanacions a l’hora d’utilitzar un caminador

 • És molt important que el caminador s’adapti a la persona gran, regulant-lo a la seva alçada (igual que el bastó).
 • Per a fer-lo servir és necessari que la persona tingui la força dels braços mínimament conservada. Necessitarà empènyer el caminador mentre camina i, sovint, aixecar-lo per salvar algun petit obstacle.
 • Cal ensenyar la persona a utilitzar-lo.
 • Cal agafar el caminador amb les dues mans.
 • Mentre es camina, cal mantenir el colze mínimament flexionat (entre 20º i 30º), per ajudar a millorar l’alineació corporal.

Persona gran amb caminador

El caminador s'ha d'agafar amb dues mans i cal mantenir els colzes mínimament flexionats

Ajudes tècniques per millorar la mobilitat reduïda: les crosses

En el cas de les crosses se’n poden utilitzar una o dues, depenent de l’afectació o les necessitats de la persona gran amb mobilitat reduïda.

Normalment, l’ús de les crosses s’indica després de la lesió d’una cama, si es necessita una mica d’ajuda en l’equilibri, o si la persona nota que té una cama més dèbil o adolorida que l’altra.

Les crosses han de ser prou fortes per suportar el pes del cos de la persona gran i generalment estan fetes d’alumini perquè és un material lleuger i resistent.

Ús de les crosses

Recomanacions a l’hora d’utilitzar crosses

 • Igual que en el cas del bastó i el caminador, l’empunyadura de la crossa ha d’estar regulada a l’alçada del trocànter major del fèmur.
 • La part que cobreix l’avantbraç ha d’estar situada dos o tres dits per sota del colze.
 • Si s’usa una crossa, llevat que s’indiqui una altra cosa, s’ha de col·locar al braç contrari de la cama lesionada. D’aquesta manera s’afavoreixen els moviments que el cos fa de manera natural i automàtica. Quan es camina, els braços es mouen involuntàriament avançant-se cada vegada que ho fa la cama contrària. Si es posés la crossa al mateix costat que la cama lesionada seria més difícil fer ús de la crossa.
 • Si es vol normalitzar la manera de caminar i ajudar a disminuir el pes carregat a les cames, s’usaran dues crosses. En aquest cas, els dos peus s’aniran alternant per caminar, és a dir, s’haurà de fer de la manera més normal i semblant a la manera natural de caminar.

 

Condicions de seguretat i recomanacions per a utilitzar bastons, caminadors o crosses

Perquè la persona gran faci un ús el més útil i segur possible de bastons, caminadors o crosses, és important tenir en compte les recomanacions següents:

 • Cal mirar endavant mentre es camina, no al terra o als peus.
 • Cal utilitzar cadires amb reposabraços per facilitar que la persona s’assegui o s’aixequi.
 • Convé assegurar-se que no hi ha impediments per desplaçar-se de manera segura, com cables, catifes, terra moll...

És molt important fer servir un calçat adequat per prevenir caigudes. El millor és emprar sabates amb sola de goma, sense taló i tancades del darrere.