Trabaja con nosotros

Convalescència i rehabilitació

A la Residència Santa Maria del Tura comptem amb un programa específic per als residents o persones grans que vénen al Centre de dia i necessiten recuperar les seves capacitats físiques o cognitives després d'un trastorn cardiovascular o un període de llarga inactivitat després de patir una malaltia, intervenció quirúrgica, caiguda o altres causes.

El nostre objectiu és accelerar el procés de recuperació de la persona, evitar complicacions derivades de la inactivitat i reduir el risc de nous ingressos.

Actuacions relacionades

 • Valoració inicial global.
 • Pla terapèutic personalitzat.
 • Seguiment mèdic periòdic.
 • Seguiment diari de l'equip d'infermeria.
 • Fisioteràpia, rehabilitació i teràpia ocupacional.
 • Manteniment i millora de la condició física.
 • Treball de força, agilitat i de la marxa.
 • Recuperació de traumatismes i lesions.
 • Activitats per al manteniment de les capacitats funcionals i cognitives.
 • Manteniment de les activitats de la vida diària.
 • Activitats d'oci i socialització.
 • Informació sobre ajudes tècniques.
Treballem en coordinació amb el Servei Català de la Salut, amb accés a la història clínica d'Atenció Primària a més de la prescripció, sol·licitud de proves i interconsultes amb especialistes en el sistema sanitari públic.