Trabaja con nosotros

FORMACIÓ EN RISCOS PSICOSOCIALS

19/10/2015

Docent: Eva Pérez Benages, llicenciada en psicologia i tècnica superior en prevenció de riscs laborals.

Tots els treballadors de la residència del Tura han pogut assistir a aquest curs, pensat per ensenyar a identificar els riscs psicosocials en el treball, autoconeixement i autocontrol en les emocions i així aprendre a gestionar les situacions d’estrès de forma adequada per el benestar psicològic. Tot això, mitjançant una formació dinámica, en petits grups, arrel de les pròpies experiències, on se n’han pogut extreure i conèixer diferents estratègies i com aplicar-les.