FORMACIÓ DE L'IRSJG

19/11/2019

La Gna. Sacri Hueso, coordinadora de la comissió de declaració de valors de l’IRSJG, ens va presentar el llibret que s’ha elaborat i publicat sobre els valors dels centres de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona (IRSJG).

Aquest, ens ha de servir com a guia per orientar el nostre estil i bon fer, amb el lema de “servir i vetllar” heredat de la mare Maria Gay Tibau, fundadora.

Els valors són creences que uneixen i guien la conducta de qualsevol persona en una empresa, i són vàlids ahir, avui i ho continuaran essent sempre: servei, acollida, respecte i humanitat, encara que es produeixin canvis en la composició dels equips. Les empreses que tenen bons valors aconsegueixen més satisfacció i compromís, són la font d’identitat i el lloc de trobada, de sintonia amb el carisma i motiu d’enriquiment mutu.