Trabaja con nosotros

Formació en Estimulació basal i en Validació

16/11/2023

Durant el mes d'octubre i principis de novembre una part del personal del Centre ha tingut el plaer de poder assistir i formar-se al curs bàsic de Basale Stimulation (sobre estimulació basal), a càrrec de la Marta Not, i a una formació introductòria al mètode de Validació, a càrrec de Jordi Llecha. 

Des de fa temps detectàvem la necessitat d'obrir la perspectiva i veure/viure l'atenció i l'acompanyament als/les nostres residents des d'una altra mirada, sobretot d'aquells/es persones que ja no es poden comunicar verbalment i que es troben en una fase avançada de la demència i també de les que pateixen desorientació. 

Aquestes formacions ens han permès, per una banda, adquirir eines i noves estratègies d'acompanyament i estimulació, sempre tenint en compte les capacitats i necessitats de les persones a les quals atenem i, per l'altra, prendre consciència que sempre hi ha quelcom que es pot fer per millorar l'acompanyament i la comunicació (sempre hi ha comunicació).

Amb les formacions de Basale Stimulation (teòric Andreas Fröhlich) i de Validació (teòrica Naomi Feil) hem iniciat un camí al qual volem donar continuïtat.

 

 

 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Basale Stimulation a la Residència Santa Maria del Tura, Olot
 • Formació Validació