Trabaja con nosotros

FORMACIÓ EN BASALE STIMULATION I EN VALIDACIÓ

16/11/2023

Durant el mes d'octubre i principis de novembre una part del personal del centre ha tingut el plaer de poder assistir i formar-se al curs bàsic de Basale Stimulation (a càrrec de Marta Not) i una formació introductòria al mètode de Validació (a càrrec de Jordi Llecha). 

Des de fa temps detectàvem la necessitat d'obrir la perspectiva i veure/viure l'atenció i l'acompanyament als/les nostres residents des d'una altra mirada, sobretot d'aquells/es resdients que ja no es poden comunicar verbalment i que es troben en una fase avançada de la demència, i d'aquelles persones grans desorientades. 

Aquestes formacions ens han permès, per una banda, adquirir eines i noves estratègies d'acompanyament i estimulació, sempre tenint en compte les capacitats i necessitats de les persones a les quals atenem, i per l'altra prendre consciència que sempre hi ha quelcom que es pot fer per millorar l'acompanyament i la comunicació, ja que sempre hi ha comunicació.

Amb les formacions de Basale Stimulation (teòric Andreas Fröhlich) i de Validació (teòrica Naomi Feil) hem iniciat un camí que preveiem tindrà una continuïtat.