Trabaja con nosotros

Ens certifiquem en el Protocol d'Higienització i Control d'Applus+!

26/08/2020
Certificat en el Protocol d'Higienització i Control de Applus+, concedit a l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
Aquesta certificació externa, emesa per la prestigiosa entitat Applus+, avala la bona implementació i aplicació de les mesures per prevenir les malalties per infecció respiratòria com la Covid-19.

Ens protegim de la Covid-19 i altres malalties respiratòries

Des de l'inici de la pandèmia, l'equip de professionals de la Residència Santa Maria del Tura hem dedicat tots els nostres esforços a continuar cuidant al màxim els/les nostres residents i, sobretot, a aconseguir la màxima seguretat possible davant el Coronavirus SARS-CoV-2.

Durant molts mesos hem anat aprenent i adaptant-nos a les condicions imposades per aquesta situació extraordinària. L'aparició de la Covid-19 ens ha obligat a canviar, no sols al personal sinó també als nostres residents i a les seves famílies com a persones, i en el nostre cas també com a professionals: adaptació emocional, utilització d'equips de protecció, sectorització dels espais del Centre, divisió en grups de convivència petits, observació contínua de possible simptomatologia, canvi dels circuits de funcionament i de la manera de treballar a tots els nivells...

El mes de juliol vàrem decidir sotmetre tots els canvis realitzats i el nostre nou sistema de treball a una auditoria per part de la prestigiosa entitat Applus+ i la vàrem superar amb nota!

Què és la certificació en el Protocol d'Higienització i Control?

La certificació en el "Protocol d'Higienització i Control" avala la bona implementació i aplicació d'aspectes com:

  • El protocol de mesures bàsiques d'higiene per a la prevenció de malalties per infecció respiratòria:
    • Informació, formació i observació de les mesures d'higiene de mans i respiratòries.
    • Disponibilitat de productes higiènics en punts clau de la Residència, tant per als professionals com per als residents i familiars.
  • El protocol de neteja i higienització de totes les instal·lacions, superfícies, equips de treball, vehicles, etc.
  • La formació dels/de les professionals sobre els protocols, mesures i accions a realitzar.
  • La comunicació interna i externa sobre els mateixos protocols i mesures perquè residents, famílies i professionals els coneguin i puguin aplicar-los.

Agraïm el treball de tot l'equip del Centre

La certificació en el Protocol d'Higienització i Control no hauria estat possible sense el gran treball realitzat des de l'inici de la pandèmia per tot l'equip de la Residència Santa Maria del Tura.

També volem felicitar els professionals de les altres 3 residències que l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona té a Espanya i els de les clíniques del Remei (Barcelona) i Santa Elena (Madrid) per la seva certificació.

Enhorabona a tots i totes!