CONFERÈNCIA SOBRE EMOCIONS A CARREC DEL SR. ÀLEX MASET: 10 HABILITATS PER A LA VIDA

30/09/2019

El passat 19 de setembre, i com a tancament dels actes del 50è aniversari del centre, es va presentar la conferència REVOLUCIÓ EMOCIONAL: 10 HABILITATS PER A LA VIDA, a càrrec del psicòleg Àlex Maset.

Al llarg de l'exposició el ponent va exposar les 10 habilitats importants per a la vida:

  1. CONNECTAR: cal connectar la nostra part racional amb la nostra part emocional. Si tens en compte només la teva intel·ligència cognitiva et mancarà una part molt important, i a la inversa.
  2. PARAR: hem de parar el ritme per escoltar-nos i proveir-nos d’energia.
  3. CENTRIFUGAR: hem de ventilar les emocions que se’ns generen interiorment per a què no s’enquistin i produeixen alteracions.  Hem de transitar pel què sentim i legitimar-ho.
  4. ENERGIA: fer allò que “m’energitza”, que em fa sentir emocions positives. Podem escollir què fer i amb qui estar. No fem res ni estiguem amb ningú que no ens “energitzi”.
  5. VEP (VIURE EN PAU):  reconciliar-nos amb nosaltres mateixos i amb allò que no ens agrada de nosaltres mateixos; tots tenim llums i ombres.  
  6. ORDRE I SISTEMES: quin lloc ocupem en els nostres sistemes relacionals (família, feina, comunitat...)? Hem de saber quin és el nostre lloc i saber-hi estar. Quan estem al nostre lloc BRILLEM.
  7. INCLUSIÓ: ens hem de sentir inclosos dins els nostres sistemes relacionals, perquè d’aquesta manera EXISTIM.
  8. PARE I MARE: hem d’acceptar i estar en pau amb aquestes 2 figures, ja que això ens permetrà fluir i generar vincles forts.
  9. EL CAMP: ser sensibles a les energies que ens envolten. Tenir en compte l’ordre espiritual (que no vol dir religiós).
  10. MOVIMENT DE SI /NO: hi ha moments d’expansió i altres de contracció a la nostra vida, de guanys i de pèrdues, d’èxits i fracassos i és important acceptar aquests SI i aquests NO per anar evolucionant. Tot forma part del nostre llegat, però sempre hem de tenir present en quin moviment estic en aquest moment. Saber-ho m’ajudarà a viure.

La conclusió fou que hem de responsabilitzar-nos i tenir cura de les nostres emocions per tal de tenir una vida sana i plena de sentit.

Un colofó de luxe per tancar una celebració tant important per a tothom qui forma part del centre. Anem a pels 50 següents!!