Trabaja con nosotros

El psicòleg necessita psicòleg?

Símbol de la psicologia

En un dels tallers que oferim al Centre, els nostres residents van plantejar la pregunta "el psicòleg necessita psicòleg?", i em va fer especial il·lusió poder-ne parlar i poder-los-hi explicar, ja que la pròpia pregunta implica que s’és conscient que el treball que fa el psicòleg és susceptible de generar una sobrecàrrega emocional en la persona que l’exerceix.

El/la psicòleg/psicòloga és un/a especialista del comportament humà, i fa ús de diferents mètodes de treball basats en diferents teories per ajudar als altres a equilibrar els pensaments, les emocions i les conductes.

Però com els psicòlegs ens cuidem a nosaltres mateixos?

Un psicòleg és una persona, i com a tal, no està exempta de patir qualsevol problema que pugui tenir l’ésser humà”, explica Raimon Gaja, Fundador i President de l'Instituto Superior de Estudios Psicológicos. 

Potser sí que tenim l’avantatge de conèixer els mètodes i les tècniques terapèutiques, i els mecanismes de prevenció davant certes alteracions, però no sempre utilitzem en la nostra vida personal els coneixements en benefici de la nostra pròpia salut mental.  Ve a ser com quan un metge fuma, sabent que no és un hàbit saludable, però que tot i així no aconsellarà mai a cap pacient que fumi.

Com qualsevol persona passem per èpoques amb l’ànim baix, més desmotivades, o per moments difícils en qualsevol àmbit de la vida. Per sort, tenim recursos que no tothom té, i aprofitar-los depèn de cadascú, tot i que no sempre és fàcil. No existeix una eina concreta per desintoxicar-se de la càrrega psicoemocional que rebem dels pacients; només podem aprendre a veure els casos des de certa distància. També és cert, que alguns dels casos t’embolcallen de tal manera que t’hi acabes implicant més del què és recomanable, i és en aquests casos quan podem necessitar més suport per aprendre a veure els problemes de l’altre des de certa distància, la qual cosa no vol dir que siguem distants, ni molt menys.

Tenim l’avantatge que si ens passa quelcom a nivell psicològic tenim els coneixements per saber què ens està passant i decidir buscar ajuda professional.

Les alteracions que poden afectar a un psicòleg, derivats de la tasca professional que exerceix són els mateixos que afecten a qualsevol altre professional: estrés, burnout, ansietat...

Per tant, SÍ, el psicòleg pot necessitar d’un psicòleg. I potser si trenquéssim aquests tabús de l’atenció psicològica i anéssim més al psicòleg, igual que es va al metge de capçalera, aprendríem a gestionar les nostres emocions, pensaments i conductes de forma més saludable.

Mònica Garcia
Psicòloga del Centre