Trabaja con nosotros

Les dificultats per assumir els canvis, per què?

Lo único constante en la vida es el cambio

DEFINICIÓ DE CANVI: acció de canviar. CANVIAR: modificar, fer diferent, variar…

Sembla que canviar no ens hauria de suposar cap dificultat; de fet és quelcom inherent a la realitat, a l’època que vivim i a nosaltres mateixos, ja que canviem des que ens conceben. Doncs, perquè ens costa tant acceptar i assumir els canvis? Per què en som reticents i els intentem evitar en moltes ocasions??

La resposta està en la sensació de manca de control sobre la situació que canvia o ha de canviar. Ens costa a tots sortir de la nostra zona de comoditat i confort. En general qualsevol canvi produeix incertesa perquè implica una modificació en les circumstàncies del nostre entorn al qual ja estem acostumats, i la incertesa genera certa por, almenys al principi, fins que tornem a conèixer i a tenir control sobre la nova situació.

Tot canvi passa per 3 fases:

Impacte: es caracteritza per confusió, bloqueig, por, sentiments de pèrdua, idealització del passat, inseguretat, resistències i conductes de boicot. Es una fase molt emocional. En aquest sentit, és important reconèixer totes aquestes emocions, i destacar tot allò positiu.

Elaboració: es caracteritza més per una racionalització de la situació de canvi. Apareixen noves creences i conductes, i la persona fa una autovaloració de les seves capacitats i una planificació. En aquesta fase s’ha de recuperar el poder personal de decisió.

Acció: ha de partir de les fortaleses de la persona i ha d’anar de menys complexa a més complexa.

Per afrontar qualsevol canvi primer ens hem de conèixer, centrar-nos en allò que depèn de nosaltres i ser conscients de quins són els nostres pensaments interns davant el canvi; segons aquests pensaments obtindrem uns resultats o uns altres. Si veiem el canvi com un problema, no avançarem. Si per contra el considerem un repte i un aprenentatge tirarem endavant i en sortirem crescuts i més SAVIS.

Per créixer com a persones hem d’aprofitar els canvis de la nostra vida. Tenir POR davant d’aquests canvis és contraproduent i paralitzant; a més, EVITAR-LOS és IMPOSSIBLE, perquè sempre i en tot moment TOT CANVIA.

La millor actitud davant un canvi és AFRONTAR-LO de forma activa: ser conscient de la situació i buscar solucions, sense anticipar-se ni generar idees negatives i sovint errònies i catastrofistes que bloquejarien el procés i ens evitarien descobrir i gaudir de tot allò que ens espera.

Obrim-nos als canvis, doncs, i se’ns obrirà una NOVA REALITAT, segur que molt interessant i enriquidora!!!!!

Mònica Garcia

Psicòloga del centre

(referències de M. Rocha, i J.M Dempere)