Trabaja con nosotros

Deteriorament físic en les demències

Deteriorament físic en les demències

Les demències provoquen un empobriment progressiu de les capacitats mentals i físiques de la persona. El pacient va perdent les habilitats per a realitzar les activitats de la vida diària (vestir-se, menjar...), no pot desenvolupar una vida de forma autònoma, necessita supervisió i/o ajuda constant, passa a ser una persona cada vegada més depenent.

Generalment, comença afectant de manera gradual a la memòria, l'orientació, el llenguatge,... A causa d'aquesta discapacitat cognitiva, la persona presenta dificultats per processar la informació que li arriba del cervell, produint doncs, una restricció fisiològica important.

Aquestes són algunes de les dificultats físiques més freqüents:

 • Dificultats en la coordinació motora. Exemples: els hi costa trobar la màniga de la camisa, tenen problemes per portar-se el menjar fins la boca, ...
 • Dificultats en les destreses fines. Exemples: no poden cordar i descordar botons, agafar els coberts, agafar una pastilla, ...
 • Alteració alhora de planificar un acte motor. Exemple: poden tenir molta calor però poden ser incapaços de pensar en treure's el jersei i fer-ho, ...
 • Alteració de les pràxies. Exemples: agafar una pinta i pentinar-se, agafar un got d'aigua i beure, ...
 • Problemes d'integració bilateral (coordinació de les dos mans). Exemples: treure o posar el tap d'una ampolla, fer un nus a les sabates, rentar la dentadura,...
 • Problemes d'integració viso-motora. Exemples: posar l'aigua dins d'un got, punxar un aliment amb el ganivet,...
 • Alteració del control oral-motor. No comprenen ordres simples, i per tant, no poden portar-les a terme. Exemples: Aixeca't, seu, mou el braç, renta't els ulls, ...
 • Afectació de la capacitat per caminar. Exemple: arrosseguen els peus, deixen de fer el braceig (moviment dels braços), creuen les cames, ...
 • Aparició de la incontinència urinària/fecal. Exemple: no troben el lavabo i se'ls hi escapa, no saben dir el que els hi passa, ...
 • Dificultats funcionals. Exemple: no calculen bé la distància per seure, ...
 • Pèrdua de la mobilitat. Exemple: no es poden canviar de posició al llit, ...

 

Dolors Pacheco Prat

Terapeuta Ocupacional del centre

Residència Santa Maria del Tura