Trabaja con nosotros

La demència per cossos de Lewy

La demència per cossos de Lewy

La demència per Cossos de Lewy (DCL) és un tipus de demència molt semblant a la demència tipus Alzheimer, però amb unes característiques particulars que la fan diferent. Les persones que pateixen aquest tipus de demència, a més de presentar un deteriorament mental pateixen al·lucinacions visuals, és a dir, que veuen coses que no són reals, així com també una marxa parkinsoniana, que es caracteritza per un caminar a petits passos i de forma inestable. A més, solen ser persones que des del principi de la malaltia es dispersen amb facilitat i els costa molt concentrar-se (qualsevol estímul els distreu).

L’evolució i el pronòstic de la DCL és comparable amb la DTA que ja vam comentar en el número de primavera del 2009.

Com en la resta de les demències el tractament és pal·liatiu, és a dir, que es basa en el manteniment el màxim de temps possible de la persona, però la curació no és possible. En aquest cas és molt important tractar el tema de les al·lucionacions, ja que provoquen molta angoixa en les persones que les pateixen.

L’estimulació cognitiva, l’ocupació del temps de la persona, l’establiment de rutines i una bona adequació del seu ambient són intervencions obligades en totes les demències, de tal manera que poden frenar una evolució ràpida de la malaltia.

 

Mònica Garcia

Psicòloga del centre

Residencia Sta. Maria del Tura