Trabaja con nosotros

La demència

La demència

Aquesta malaltia és una gran desconeguda entre nosaltres, ja que sovint, quan una persona la pateix, no sabem com ens hi hem d'afrontar, com la hem de tractar o si serveix d'alguna cosa corregir-li els "errors" que comet. Per això creiem que l'hem de donar a conèixer una mica més, ja que hi hem de conviure.

A grans trets, la demència es defineix com un trastorn mental causat per una malaltia cerebral degenerativa (neurodegenerativa) que provoca una pèrdua progressiva del funcionament intel·lectual, amb problemes de memòria, dificultat en el càlcul, distracció, alteració de l'estat d'ànim, de l'afecte, de la manera de ser, deteriorament del judici i l'abstracció, alteracions en el llenguatge i problemes d'orientació, entre molts altres dèficits, que van augmentant a mesura que avança la malaltia. Tots aquests problemes dificulten que la persona pugui desenvolupar la seva activitat quotidiana dins de la normalitat, per la qual cosa amb el temps acabarà necessitant ajuda per a tot.

Solen ser malalties irreversibles, ja que no tenen cura. Tanmateix, això no significa que no hi puguem intervenir d'alguna manera. L'estimulació integral de la persona (a nivell físic i funcional, a nivell psicològic...), l'establiment de rutines i l'adaptació de situacions i actituds, entre moltes altres intervencions, solen ajudar a un major manteniment general del malalt/a.

Les demències poden estar provocades per diverses malalties, per la qual cosa parlarem de tipus de demència segons la malaltia que la provoqui. Les més comuns són les següents:

•Demència per malaltia d'Alzheimer

•Demència vascular

•Demència mixta

•Demència per cossos de Lewy

•Demència per Parkinson

•Demència frontotemporal

 

Mònica Garcia

Psicòloga del centre

Residència Santa M. del Tura