Trabaja con nosotros

SEMPRE ACTIUS

11/05/2020

Dies de canvis en l'organització d'activitats. Tots sabem que no podem fer grans grups però coneixem la importància de l'activació i ocupació de la gent gran, i per això aquest temps no ho hem volgut deixar de banda.

L'equip social del centre ha focalitzat la seva intervenció a nivell individual, adaptant l'activitat a cada avi tenint en compte, com sempre, les seves motivacions, necessitats i capactitats, per tal de preservar i/o millorar les capacitats fisiques i cognitives. A nivell d'activació més social i/o grupal, en tenim moltes ganes però cal tenir precaució, pel que anirem seguint les indicacions del departament de salut, esperem poder treballar les relacions socials i lúdiques ben aviat, tot i que ens hagim de reinventar, segur que trobarem la manera de fer-ho, encara que sigui quelcom diferent.

Us deixem un petit recull d'aquestes intervencions.